(Tiếng Việt) Ống đồng đỏ

Giá:Contact

(Tiếng Việt) Đường kính từ 0.3 đến 1.0

Mỗi ống gồm 100 cây đồng, dài 40cm

Description

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.