Cây đồng gắn hợp kim

Giá:Liên hệ

Cây đồng gắn hợp kim

Nhiều loại kích thước

Mô tả

Cây đồng có gắn hợp kim bên trong. Có nhiều kích thước khác nhau