Đầu dẫn hướng cho máy bắn lỗ

Giá:Liên hệ

Dành cho máy Đài Loan

Mô tả

Đầu này dành cho máy có xuất sứ Đài Loan, lõi bằng Ceramic

Đường kính: 8mm

Kich thước từ 0.3mm đến 3.0mm