Động cơ bước tiến

Giá:Liên hệ

Có 2 loại: 3 bước và 5 bước

Mô tả

Động cơ bước tiến (Motor con) dùng trong máy cắt dây 

Có 2 loại: 3 bước5 bước