Hợp kim thanh YG8Z

Giá:Liên hệ

Các loại kích thước: 

3 x 10 x 200

3,5 x 16 x 200

3 x 14 x 200

3.2 x 10 x 200

Mô tả

Hợp kim thanh YG8 bản dài 200mm

Kích thước: 

3 x 10 x 200

3,5 x 16 x 200

3 x 14 x 200

3.2 x 10 x 200