Hợp kim thanh YG8Z

Giá:Liên hệ

Có nhiều loại kích thước: 

VX-17089 : 2*10*160

VX-17090: 3*10*160

Mô tả

Hợp kim thanh YG8Z

Có nhiều loại kích thước: 

VX-17089 : 2*10*160

VX-17090: 3*10*160