Miếng tiếp điện 30*10*4

Giá:Liên hệ

Kích thước 30*10*4

Mô tả

Miếng tiếp điện (thanh đánh điện)

Kích thước 30*10*4