Miếng tiếp điện 40*19.9*4.9

Giá:Liên hệ

Kích thước 40*20*5

Mô tả

Miếng tiếp điện (thanh đánh điện)

Kích thước: 40*20*5