Motor quay dạng tròn

Giá:Liên hệ

Mô tả

Motor quay dạng tròn dùng cho máy bắn lỗ.