Motor quay dạng vuông

Giá:Liên hệ

Mô tả

Motor quay dạng vuông dùng cho máy bắn lỗ.