Nhông xích

Giá:Liên hệ

Bộ nhông xích gồm 2 cái: 1 cái lớn và 1 cái nhỏ

Mô tả

Nhông xích lớn: 72 răng

Nhông xích nhỏ: 16 răng