(Tiếng Việt) TẠI SAO NÊN SỬ DỤNG ỐNG ĐỒNG CHO MÁY BẮN LỖ DÀI 500MM THAY VÌ 400MM? CHIỀU DÀI CỦA ỐNG ĐỒNG CÓ HIỆU QUẢ GÌ TRONG QUÁ TRÌNH GIA CÔNG?

对不起,此内容只适用于越南文