(Tiếng Việt) ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA GIA CÔNG XUNG ĐIỆN

对不起,此内容只适用于越南文