(Tiếng Việt) Dây cắt CÁNH CHIM XANH

Giá:Contact

(Tiếng Việt) Đường kính: 0.18mm

Chiều dài: 2000m

Khối lương: 520g

Description

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.