(Tiếng Việt) Lọc nước máy cắt dây EDM

Giá:Contact

(Tiếng Việt) Có nhiều kích thước:

Đường kính x đường kính lỗ x chiều cao

  • 340 x 46 x 300
  • 340 x 20 x 300
  • 260 x 29 x 340
  • 260 x 37 x 280
  • 260 x 46 x 280
  • 340 x 46 x 450
  • 300 x 46 x 330
  • 300 x 46 x 250
  • 300 x 59 x 500
  • 260 x 37 x 340

Description

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.