Chất trao đổi ion

Giá:Liên hệ

Gói ion: 5kg/gói

Mô tả

Chất trao đổi ion. Dùng trong máy cắt dây đồng