Đầu dẫn hướng cho máy bắn lỗ

Giá:Liên hệ

Dành cho máy Trung Quốc

Mô tả

Đầu này danh cho máy xuất sứ Trung Quốc, bên trong lõi có 2 loại chất liệu: CeramicBảo thạch

Đường kính: 12mm, loại ngắn

Có nhiều loại kích thước: Từ 0,3mm đến 3,0mm