Lọc dầu máy cắt dây đồng

Giá:Liên hệ

Có nhiều kích thước:

Đường kính x đường kính lỗ x chiều cao

  • 150 x 72 x 450
  • 150 x 33 x 450
  • 150 x 33 x 350

Mô tả

Lọc dầu máy cắt dây đồng

Có nhiều kích thước:

Đường kính x đường kính lỗ x chiều cao

  • 150 x 72 x 450
  • 150 x 33 x 450
  • 150 x 33 x 350