(Tiếng Việt) Lọc dầu máy cắt dây đồng

Giá:Contact

(Tiếng Việt) Có nhiều kích thước:

Đường kính x đường kính lỗ x chiều cao

  • 150 x 72 x 450
  • 150 x 33 x 450
  • 150 x 33 x 350

Description

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.