Lọc nước máy cắt dây EDM

Giá:Liên hệ

Có nhiều kích thước:

Đường kính x đường kính lỗ x chiều cao

 • 340 x 46 x 300
 • 340 x 20 x 300
 • 260 x 29 x 340
 • 260 x 37 x 280
 • 260 x 46 x 280
 • 340 x 46 x 450
 • 300 x 46 x 330
 • 300 x 46 x 250
 • 300 x 59 x 500
 • 260 x 37 x 340

Mô tả

Lọc nước máy cắt dây EDM

Có nhiều kích thước: Đường kính x đường kính lỗ x chiều cao

 • 340 x 46 x 300
 • 340 x 20 x 300
 • 260 x 29 x 340
 • 260 x 37 x 280
 • 260 x 46 x 280
 • 340 x 46 x 450
 • 300 x 46 x 330
 • 300 x 46 x 250
 • 300 x 59 x 500
 • 260 x 37 x 340