Nút đồng cho máy bắn lỗ

Giá:Liên hệ

Gồm 1 nút đồng và 1 cây đồng

Mô tả

Nút đồng cho máy bắn lỗ