Ống đồng đỏ

Giá:Liên hệ

Đường kính từ 0.3 đến 1.0

Mỗi ống gồm 100 cây đồng, dài 40cm

Mô tả

Ống đồng đỏ : Đường kính từ 0,3mm đến 1,0mm 

Mỗi ống gồm 100 cây, dài 40cm 

Dùng trên những vật liệu có độ cứng cao như: hợp kim, thép đúc…