(Tiếng Việt) NÊN MUA MÁY CẮT DÂY CNC CŨ HAY MÁY CẮT DÂY CNC MỚI

对不起,此内容只适用于越南文