(Tiếng Việt) Dao tiện hợp kim YG6 – D216A

Giá:Contact

(Tiếng Việt) Hợp kim  YG6 – D216A

Hộp nguyên 0,5kg

描述

对不起,此内容只适用于越南文