(Tiếng Việt) DÂY MOLIPDEN ĐƯỜNG KÍNH CÀNG LỚN THÌ CÀNG BÊN CÓ ĐÚNG KHÔNG?

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.