(Tiếng Việt) DÂY MOLIPDEN ĐƯỜNG KÍNH CÀNG LỚN THÌ CÀNG BÊN CÓ ĐÚNG KHÔNG?

对不起,此内容只适用于越南文