(Tiếng Việt) PHẾ LIỆU DÂY MOLIPDEN ( DÂY CẮT CŨ) GIÁ BÁN THẾ NÀO? LÀM SAO ĐỂ BIẾT HÀNG PHẾ LIỆU MOLIPDEN BẠN THU MUA CÓ PHẢI HÀNG CHUẨN HAY KHÔNG?

对不起,此内容只适用于越南文