(Tiếng Việt) Dây cắt NHÔM

Giá:Contact

(Tiếng Việt) Đường kính: 0.20 mm

Chiều dài: 2000m

Description

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.