(Tiếng Việt) Dây đồng 0.25mm

Giá:Contact

(Tiếng Việt) Đường kính: có 2 loại là 0.20mm và 0.25mm

Khối lượng: 5kg/cuộn

Description

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.