铜线

Giá:Contact

(Tiếng Việt) Đường kính: có 2 loại là 0.20mm và 0.25mm

Khối lượng: 5kg/cuộn

描述

对不起,此内容只适用于越南文