(Tiếng Việt) Dây cắt TRƯỜNG THÀNH

Giá:Contact

(Tiếng Việt) Đường kính: 0.18mm

Chiều dài: 2400m

Khối lượng: 635g

Description

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.