(Tiếng Việt) Máy bơm nước cho máy cắt dây

Giá:Contact

(Tiếng Việt) Máy bơm nước cho máy cắt dây

Loại 1: 90W – 220V

Loại 2: 90W – 380V

Loại 3: 120W – 380V

Kích thước: 35 x 20 x 20 hoặc 35 x 17,5 x 17,5

Description

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.