(Tiếng Việt) CÁC KIẾN THỨC CẦN BIẾT VỀ ỐNG ĐỒNG CHO MÁY BẮN LỖ, CÁC QUY CÁCH CỤ THỂ, SỰ KHÁC NHAU GIỮA ĐỒNG ĐỎ VÀ ĐỒNG VÀNG.

对不起,此内容只适用于越南文