(Tiếng Việt) ỐNG ĐỒNG BẮN LỖ SAU KHI DÙNG XONG ĐẦU MẨU CÓ THỂ TÁI CHẾ HOẶC BÁN PHẾ LIỆU HAY KHÔNG? ỐNG ĐỒNG BẮN LỖ NÊN SỬ DỤNG LOẠI HÀNG CỦA NHẬT, CỦA HÀN HAY CỦA TRUNG QUỐC? ỐNG ĐỒNG BẮN LỖ CỦA TRUNG QUỐC GIÁ THÀNH RẺ, CÓ ƯU THẾ CẠNH TRANH THÌ TA CÓ NÊN SỬ DỤNG KHÔNG?

对不起,此内容只适用于越南文