Motor quay dạng tổng hợp

Giá:Liên hệ

Mô tả

Motor quay dạng tổng hợp dùng cho máy bắn lỗ.