(Tiếng Việt) Card HL

Giá:Contact

(Tiếng Việt) Màu đỏ là dành cho máy 1 dao

Màu xanh là máy 3 dao, máy 1 dao dùng cũng được.

Description

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.